New in 2021

Projecten

 

De uitbreiding van onze parcours en “no kill” secties op L’Amblève en haar zijrivieren (Eau Rouge, Warche, Recht).

Intensivering van het frituren op verschillende stromen met de uitvoering van een programma om de forel “Amblève” stam te beschermen.
images

Steun voor het obstakelrehabilitatieproject op de warche in Malmedy om het vrije verkeer van vissen mogelijk te maken. Voortgezet rockwork voor paaigronden en viscaches (bijvoorbeeld Laid Hole Creek fish pass in 2017, rockfalls on the Warche in 2020).

 


 

Het opwaarderen van de site rondom de vijvers met de steun van stad Stavelot , uitzettingen , wedstrijden , familiedagen …

 

 

Het verbeteren en verhogen van het aantal initiatieven van de jeugd- en jongerenstages.

Het versterken van het verbond tussen de verschillende spelers van de rivier: Contrat de rivière , DNF, FHPA, des pecheurs reunis de basse-bodeux-coo-trois ponts.

Sensibilisering van de moderne visserij , sportief , en vooral NO-KILL ,en het respect voor de natuur.

Cascade de Coo: inhuldiging in 2021 van de vangkooi om de vissen het obstakel te laten passeren.

Onthaal en organisatie van de wedstrijden op de rivier en de vijvers.

Actieve deelname aan de nieuwe provinciale kwekerij voor de bruine forellen met de dna van forellen van de Amblève: geopend in 2019 met een capaciteit, van maximum 200.000eitjes per jaar, dewelke terug opgezet worden op de Ambleve en zijn bovenlopen. Forellen die capabel zijn om zichzelf voort te planten, een project van lange adem, waarvan we de resultaten over 3 à4 jaar zullen zien.